Sản phẩm lọc chất lỏng

Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm lọc chất lỏng cho dân dụng và công nghiệp như: lõi lọc, túi lọc chất lỏng, bình lọc túi, bình lọc lõi, lưới lọc inox, lưới lọc dạng vải dệt, y lọc nhựa, y lọc inox, màng ro, màng uf, sản phẩm thấm dầu, màng trợ lọc, dung dịch vệ sinh, máy ép bùn, vật liệu xử lý nước