Băng keo công nghiệp 3M

Băng keo công nghiệp 3m là loại băng keo có độ dính tốt trên nhiều bề mặt, kể cả các bề mặt khó dính là dòng sản phẩm thuộc ngành keo, băng keo của Tập đoàn 3M

Băng keo 1 mặt 3M, băng keo 2 mặt 3M, băng keo dán thùng xuất khẩu, Băng keo kiểm tra bám dính mực in trên giấy, băng keo kiểm tra bám dính mực in trên gỗ, băng keo kiểm tra mực in trên mica, nhựa, thủy tinh. Băng keo công nghiệp 3m là loại băng keo có độ dính tốt  trên nhiều bề mặt, kể cả các bề mặt khó dính là dòng sản phẩm thuộc ngành keo, băng keo của Tập đoàn 3M