Chai keo dán lỏng 3M

Keo lỏng 3M là sản phẩm Có khả năng kết hợp nhiều loại vật liệu nhựa, thủy tinh, gốm... có khả năng kết dính mạnh mẽ. Chống dẻo, nước tuyệt vời.