Sản phẩm khác hỗ trợ băng keo

Chất trám trét Sealant 525, sealant 550, sealant 560, sealant 535, nút đệm, chất tẩy rửa đa dụng 5way, chất tăng độ dính Primer 94 và dụng cụ cắt băng keo, dụng cụ bắn keo dạng lỏng

Chất trám trét Sealant 525, sealant 550, sealant 560, sealant 535, nút đệm, chất tẩy rửa đa dụng 5way, chất tăng độ dính Primer 94 và dụng cụ cắt băng keo, dụng cụ bắn keo dạng lỏng